Czynności notarialne

W Kancelarii Notarialnej możliwe jest dokonanie wszelkich zgodnych z prawem czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w tym
zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie:
  • Sporządzenie aktów notarialnych, obejmujących np. umowy sprzedaży, darowizny, pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
  • Sporządzenie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • Sporządzenie poświadczeń, w tym własnoręczności podpisu, zgodności kopii z okazanym dokumentem,
  • Spisanie protokołów, w tym zgromadzeń wspólników, okazania stron internetowych lub wiadomości tekstowych,
  • Złożenie na przechowanie pieniędzy w związku z dokonywaną czynnością, papierów wartościowych, dokumentów i danych na informatycznym nośniku danych,
  • Sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
  • Sporządzenie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.


W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Notarialna dr Joanna Bocianowska

ul. Wolności 7/9
81-324 Gdynia
Tel. 58 500 83 70
Kom. 509 739 777

Godziny urzędowania

Poniedziałek-Piątek
9:00-17:00
Inne terminy dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu
Kancelaria mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów. Do dyspozycji klientów jest duży parking obok budynku.

Z uwagi na obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonej na stronie: Ochrona Danych.

Zbyt niska rozdzielczość aby wyświetlić stronę.